side-area-logo

Poliklinika ERGOMED Košice vznikla v roku 2007. Sme zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby všeobecných ambulancií pre dospelých a odborných ambulancií.

Ambulancie: 

 • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
 • ambulancia klinickej imunológie a alergológie,
 • ambulancia klinickej psychológie,
 • ambulancia pracovného lekárstva,
 • ambulancia vnútorného lekárstva – interné,
 • chirurgická ambulancia,
 • dermatovenerologická ambulancia – kožné,
 • gastroenterologická ambulancia,
 • kardiologická ambulancia,
 • neurologická ambulancia,
 • oftalmologická ambulancia – očné,
 • ortopedická ambulancia,
 • otorinolaryngologická ambulancia – ORL,
 • psychiatrická ambulancia,
 • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
 • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – rádiológia,
 • 2 všeobecné ambulancie pre dospelých,
 • pracovno – zdravotná služba.
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice
 • poliklinika ergomed kosice

Chcete sa objednať alebo máte akékoľvek otázky? Sme tu pre vás.

Ergomed Poliklinika, s.r.o.

Moldavská cesta 1360/21
040 11 Košice

IČO: 36 751 103
DIČ: 2022361572
IČ DPH: SK2022361572

OBJEDNÁVKY – špecializované ambulancie
055/ 644 61 40
VŠEOBECNÁ AMBULANCIA – KOŠICE
055/ 307 03 83
0948 008 061
PRACOVNO – ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
0948 864 077
VŠEOBECNÁ AMBULANCIA – ČAŇA
055/ 622 03 18