ERGOMED Poliklinika, s.r.o. je prvé pracovno-lekárske centrum na východnom Slovensku, ktoré spĺňa akreditačné požiadavky EÚ na personálne, odborné a prístrojové vybavenie. V septembri roku 2006 sme získali licenciu na výkon pracovných zdravotných služieb (PZS) v plnom rozsahu. Sme kategorizovaní ako zariadenie poliklinického typu, ktoré je pripravené v plnej miere plniť najnáročnejšie požiadavky klienta.

Dotazník je potrebné poslať na emailovú adresu: pzs@ergomed.sk.

Image