Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Medicínsky odbor  fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie využíva znalosti a prostriedky svojich pododborov k vyšetreniu, stanoveniu diagnózy, k stanoveniu liečebného programu. Aktívne pristupujeme k prevencii porúch pohybového systému s cieľom  urýchlenej obnovy  telesných, duševných, pracovných a sociálnych schopností.
Image

Lekár:
MUDr. Eva Šteinerová

Rehabilitačný pracovník: Dis. Martin Košík
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok neordinuje
Utorok neordinuje
Streda 7:30 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Štvrtok neordinuje
Piatok neordinuje
Pododbory, ktoré sú zahrnuté pod tento odbor sú:
Fyziatria:
-zaoberá sa pôsobením a využívaním fyzikálnych podnetov /energie/ na organizmus za liečebným účelom. Využívajú sa účinky jednotlivo alebo v kombinácii rôznych druhov energie napr.
  • elektroterapia
  • fototerapia,/polarizované žiarenie/
  • termoterapia/pozitívna a negatívna/
  • mechanotherapia/vákuová, kompresívna, trakčná, ultrasonoterapia, terapia rázovou vlnou./,

Balneológia - využíva vplyv prírodných liečebných prostriedkov/minerálna voda, bahno, rašelina/
Liečebná rehabilitácia -využíva znalosti a prostriedky pasívneho poloaktívnehe a aktívneho cvičenia, pracovnej výchovnej a psychosocálnej rehabilitácie.

Neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu stanovenia diagnózy a liečby akútnych a chronických ochorení pohybového systému je využitie znalostí a postupov myoskeletálnej medicíny- interdisciplinárneho odboru, ktorá využíva mäkké a mobilizačné techniky, manipuláciu a širokú škálu reflexných technik.

Lekár: MUDr. Eva Šteinerová
Rehabilitačná sestra: Dominika Lacková