Zubná ambulancia

dočasne mimo prevádzky
Poskytovanie zdravotníckych služieb v oblasti stomatológie:
  • Preventívne prehliadky
  • Komplexné vyšetrenie chrupu (detí – 2.r.)
  • RTG vyšetrenie
  • Komplexné ošetrenie – (kaz, liečba koreňových kanálikov)
  • Dentálna hygiena – (inštruktáž, odstránenie zubného kameňa, fluoridácia)
  • Extrakcia zubov
  • Protetické práce - (korunka, mostík, snímateľné náhrady)
  • Poradenstvo
  • Profesionálny, ústretový a priateľský prístup
Image

Zubná ambulancia
je dočasne mimo prevádzky

Zastupovanie pre akútne stavy
LT Dent, s.r.o., Košice
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Spišské námestie č. 4
040 12 Košice - (Nad Jazerom)