Neurologická ambulancia

Neurológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá hlavne prevenciou, diagnostikou a liečením ochorení nervového systému, ktoré sú spojené s poruchami hybnosti a citlivosti a tiež poruchou funkcií zmyslových a vnútorných orgánov. Patria sem aj niektoré choroby svalov a žliaz s vnútornou sekréciou, ak sa prejavujú nervovými príznakmi.

Neurológia úzko súvisí aj s inými odbormi, najmä s vnútorným lekárstvom, psychiatriou, endokrinológiou ale tiež s očným, krčným a detským lekárstvom, s traumatológiou, chirurgiou, sexuológiou a inými.
Image

Lekár:
MUDr. Eva Jariabeková

Zdravotná sestra: Viera Hammad
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00
Streda 7:30 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 14:00
Neurológia je odbor medicíny venujúci sa ochoreniam centrálneho a periférneho nervového systému ako sú:

bolesti hlavy vrátane migrén, závraty, ochorenia a bolesti chrbtice predovšetkým spôsobené léziou medzistavcovej platničky, mozgové porážky a ich následky, epilepsie a iné záchvatové ochorenia nervovej sústavy ako je tetánia, roztrúsená mozgovo – miechová skleróza - sclerosis multiplex, nádorové ochorenia nervového systému, polyneuropathie, demencie, Parkinsonova choroba a iné neurodegeneratívne ochorenia, úrazy hlavy a chrbtice, svalové ochorenia a poruchy neuromuskulárnej transmisie ako napríklad myasténia gravis.
Naša ambulancia ponuka komplexnú starostlivosť o pacientov s poruchami centrálneho, periférneho nervového systému, postavenie diagnózy na podklade klinického vyšetrenia, anamnézy posúdenia morfológie, zhodnotenie rtg, MR, CT nálezov cielených na chorobnú oblasť. Realizácia a zhodnotenie funkčných porúch CNS pomocou EEG. Naša neurologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenie, diagnostiku a dispenzárne sledovanie pacientov s neurologickým ochorením, liečbu akútnych bolestivých stavov.

Lekár: MUDr. Eva Jariabeková

Zdravotná sestra: Viera Hammad