Ambulancia vnútorného lekárstva - interné

Košice - západ

Vnútorné lekárstvo – interné zaraďujeme medzi základné odbory klinickej medicíny.

Zaoberá sa diagnostikou a prevažne nechirurgickou liečbou ochorení vnútorných orgánov u dospelých.
Image

Lekári:
MUDr. Simona Pastornická

Zdravotná sestra: Adriana Pastorová
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:00

Lekár: MUDr. Pavol Hirjak

Zdravotná sestra: Adriana Pastorová
Naše pracovisko poskytuje komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov, kontrolné interné vyšetrenia na účely indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení, vyhodnotenie 12-zvodového EKG, meranie krvného tlaku, zhodnotenie rtg hrudníka, 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku s vyhodnotením, základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia – cukry, tuky v krvi, ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie nádorových markerov atď., kompletné predoperačné interné vyšetrenia, preventívne vyšetrenia.

Lekár: MUDr. Ivan Slobodník

Zdravotná sestra: Adriana Pastorová