Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky rádiológia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ) sa podieľajú na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti poskytovaním diagnostických a liečebných služieb pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení.

Najviac samostatných zariadení SVaLZ je v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska imunológia a patológia.
Image

Rádiológ:
Dušan Bednárik, dipl.r.a.

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 12:00