Image

Psychiatriacká ambulancia

Psychiatria je oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním, prevenciou a liečbou duševných porúch.

Vďaka svojim sociálnym aspektom a závislosti na kultúrnom prostredí je psychiatria vedou, ktorá neustále prechádza množstvom významných premien, týkajúcich sa prístupu k diagnostike, taxomómii duševných porúch, liečbe i k pacientovi samotnému.