Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ) sa podieľajú na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti poskytovaním diagnostických a liečebných služieb pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení.

Najviac samostatných zariadení SVaLZ je v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska imunológia a patológia.
Image

Rehabilitačná sestra:
Viktória Bujnovská

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00
Streda 7:30 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 14:00