AKREDITOVANÝ
CERTIFIKÁT

Ergomed Poliklinika, s. r. o.
zaviedla, udržiava a neustále zlepšuje systémy
manažérstva kvality podľa normy

ISO 9001: 2015 Číslo certifikátu: SK00 / A0650111Q