E R G O M E D | poliklinika | E R G O M E D

O NÁS

Staráme sa o vaše zdravie už od roku 2002.

Máme zmluvný vzťah so všetkými poisťovňami.

Sme špecialisti v poskytovaní pracovno-lekárskej                       starostlivosti a prvé pracovno-lekárske centrum na východnom Slovensku.

 
ERGOMED Poliklinika

 

 

história…

ERGOMED Poliklinika poskytuje zdravotnú starostlivosť od mája 2002.
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku i so Sociálnou poisťovňou.

Od júna 2002 poliklinika vykonávala závodné zdravotné služby (ZZS)v zmysle zákona č. 330/1996 Zb., č. 272/1994 Zb. a 95/2001 Zb. v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európy (2002/44/ES…) Poskytovala ZZS pre zmluvných zamestnávateľov i zamestnancov.

… a dnes

ERGOMED Poliklinika bola a je prvé pracovno-lekárske centrum na východnom Slovensku, ktoré spĺňa akreditačné požiadavky EÚ na personálne, odborné a prístrojové vybavenie. V septembri roku 2006 sme získali licenciu na výkon pracovných zdravotných služieb (PZS) v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.124/2006 Z.z. a zákona č. 140/2008 Z.z.
Sme špecialisti v poskytovaní pracovno-lekárskej starostlivosti od roku 2002. Vzhľadom na rozsah služieb sme schopní vytvárať systémy starostlivosti o zamestnancov presne podľa špecifických potrieb klienta.

Výkonný riaditeľ, odborný garant spoločnosti v odbore:

klinické pracovné lekárstvo, toxikológia, hygiena práce:

MUDr. Klára Benešová

 Odborná spôsobilosť:

  • odborník v oblasti internej medicíny
  • odborník v oblasti klinického pracovného lekárstva a hygieny práce
  • znalec v odbore zdravotníctvo, odvetvie: interná medicína a choroby z povolania

Pracovné zdravotné služby

Pracovné zdravotné služby vrátane lekárskych prehliadok zabezpečuje tím odborníkov:

  • inžinierov
  • asistentov – meračov
  • chemikov
  • iných pracovníkov v odbore BOZP
  • lekárov a sestier

vo vlastnej poliklinike.

Cenová ponuka za jednotlivé preventívne lekárske prehliadky sa odvíja od pracovnej pozície a jednoduchého a združeného rizika, ktorému je zamestnanec exponovaný.

Dotazník na vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky                                                  (definovanie jednotlivých pracovných pozícií a rizikových faktorov) si vyžiadajte na adrese:

humenikova.ergomed@gmail.com