Ambulancia klinickej psychológie

Klinická psychológia je špecializovaný psychologický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby.

Ide o aplikovanú disciplínu psychológie, ktorá využíva poznatky o normálnom či patologickom fungovaní ľudskej psychiky a využíva psychodiagnostické postupy k určovaniu typu a príčin poruchy, prípadne psychoterapeutické postupy ku zlepšeniu stavu pacienta.
Image

Psychológ:
Mgr. Zuzana Ryníková

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00
Streda 7:30 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 14:00
PSYCHODIAGNOSTIKA
 • psychické poruchy, poruchy pri poškodeniach mozgu 
 • psychosomatické poruchy o psychické poruchy pri telesných ochoreniach a pod.
PSYCHOTERAPIA 
 • psychické poruchy (depresia, úzkosť, fóbie, obsedantno kompulzívne poruchy, zajakavosť, závislosti a iné) 
 • kognitívne poruchy (napr. pamäť, pozornosť) 
 • pomoc v krízových situáciách 
 • posttraumatické poruchy 
 • poruchy správania a emócií, poruchy osobnosti 
 • psychoedukácia 
 • nácvik relaxačných techník a relaxácia 
 • rodinná a párová terapia, skupinová psychoterapia
PSYCHOLOGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSŤ 
 • vyšetrenia pracovníkov SBS 
 • vyšetrenia pre zbrojné preukazy
 • vyšetrenia pre účely Sociálnej poisťovne – invalidné dôchodky a ďalšie
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO 
 • zvládanie stresu, prepracovanosť, psychohygiena o životné krízy
 • vzťahové problémy (partnerské, rodinné a pod.)
 • výchovné poradenstvo a ďalšie
DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
 • vyšetrenia vodičov, žiadateľov o vodičské oprávnenie (sk.C,D,E), vodičov, ktorým bol odobratý VP, inštruktorov autoškôl 
 • odborné poradenstvo pre vodičov po zadržaní vodičského preukazu za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo psychotropnej látky 
 • rehabilitačný program pre vodičov po priestupkoch v skúšobnej dobe
Psychológ: Mgr. Veronika Rusnáková