Oftalmologická ambulancia - očné

Oftalmológia alebo očné lekárstvo je medicínsky odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka. Oftalmologická ambulancia sa zameriava na liečbu bežných ochorení oka a jeho prídavných orgánov, ambulantných extrakcií cudzích teliesok.
Image

Lekár:
MUDr. Kristína Petrovová
a MUDr. Marie Rašková

Zdravotná sestra: Valéria Hrašnová
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:00
Ponúkané služby našou ambulanciou:
  • vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie (okuliare)
  • meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie refrakcie
  • vyšetrenie predného segmentu oka
  • vyšetrenie očného pozadia
  • vyšetrenie zorného poľa (perimeter)
  • vyšetrenie binokulárnych funkcií
  • pracovná zdravotná služba (preventívne prehliadky zamestnancov)
  • vyšetrenie na vodičský, zbrojný preukaz