Chirurgická ambulancia

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorého cieľom je diagnostika a liečba ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné práve chirurgickými metódami.

Pod pojmom chirurgia sa rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia a zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterologická chirurgia.
Image

Lekár:
MUDr. Vladimír Medvecký

Zdravotná sestra: Adriana Pastorová
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok neordinuje
Utorok 13:00 - 14:00
Streda neordinuje
Štvrtok neordinuje
Piatok neordinuje
V ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme špecializovanú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi. Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciách a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán.

Lekár: MUDr. Vladimír Medvecký
Zdravotná sestra: Adriana Pastorová