Image

ODBEROVÉ PRACOVISKO

POSKYTUJEME RUTINNÉ VYŠETRENIA:                

VENÓZNE ODBERY
Venózne odbery sú odbery zo žily. Krv sa odoberá najčastejšie z perifernej žily v lakťovej jamke.

KAPILÁRNE ODBERY sa robia z bruška, prsta ruky, ušného lalôčika, alebo z pätičky novorodenca.


ODBERY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
Odber biologického materiálu a jeho následné laboratórne vyšetrenie je jedným z hlavných predpokladov správne stanovenej diagnózy, cielenej terapie a realizácií efektívnych liečebných a ošetrovateľských aktivít. Jedným z významných faktorov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť laboratórneho výsledku, je spôsob odberu biologického materiálu.

Pojmom biologický materiál, ktorý sa odoberá na analýzu označujeme: krv, moč, stolicu, spútum, žalúdočnú, duodenálnu a pankreatickú šťavu, ale aj nosový sekrét, sliny, vývratky, žlč, pot, mozgovomiechový mok, kostnú dreň, výpotok (synoviálny, pleurálny, ascitický), hnis, plodovú vodu, vaginálny sekrét, spermie, tkanivá, žlčové i močové kamene atď.

  • SPRIROMETRIA diagnostikuje:
    • Základné funkčné vyšetrenie pľúc
    • Umožňuje merať pľúcne objemy a pľúcne prietoky
    • Slúži na diagnostiku a posúdenie funkčného rozsahu ochorení postihujúcich respiračný systém
REO – REOPLETYZMOGRAFIA / (chladivý test)
Reo – Pletyzmografia je neinvazívna a nebolestivá vyšetrovacia metóda na sledovanie funkčných porúch cirkulácie malých ciev horných končatín. Ide o vyšetrenie, ktoré zisťuje reakciu ciev končatín na chlad.


VYŠETRENIE MOČU – CHEMICKY
Vyšetrenie moču je najdôležitejšou vyšetrovacou metodikou pri stanovovaní diagnózy v prípade ochorenia obličiek a močových ciest.

SEDIMENTÁCIA
Sedimentácia erytrocytov je základné laboratórne vyšetrenie, ktoré udáva rýchlosť klesania erytrocytov vo vzorke nezrazenej krvi. Zrýchlená sedimentácia krvi svedčí o silnom, alebo chronickom zápale v organizme. Miesto, alebo druh zápalu nie je možné určiť sedimentáciou.

Covid test -  protilátky
Covid-19 testy slúžia na rýchlu diagnostiku ochorenia Covid-19

CRP test
Vyšetrenie hladiny CRP sa používa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie

INR prístroj
Je laboratórna hodnota informujúca o schopnosti krvi zrážať sa, založená na tzv. protrobínovom čase.

Telefónne číslo:
055 / 30 70 115

Zdravotné sestry: Bc. Lucia Červenáková, Mgr. Adriána Maťašová
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 15:00
Utorok 7:30 - 15:00
Streda 7:30 - 15:00
Štvrtok 7:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:30