AKREDITOVANÝ
CERTIFIKÁT

Ergomed Poliklinika, s. r. o.
zaviedla, udržiava a neustále zlepšuje systémy
manažérstva kvality podľa normy

ISO 9001: 2012 / STN EN ISO 9001: 2016