side-area-logo

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ) sa podieľajú na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti poskytovaním diagnostických a liečebných služieb pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení.

Najviac samostatných zariadení SVaLZ je v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska imunológia a patológia.

Rádiológ: Monika Bortáková

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 7:30 – 14:00
Utorok 7:30 – 14:00
Streda 7:30 – 14:00
Štvrtok 7:30 – 13:30
Piatok 7:30 – 11:30