side-area-logo

Pracovné lekárstvo je špecializovaný odbor, ktorý spadá pod vnútorné lekárstvo.

Zaoberá sa vzťahom zdravotného stavu pracovníka ku konkrétnej pracovnej činnosti a pracovnému prostrediu, v ktorom ju vykonáva. Pracovný lekár v tomto odbore posudzuje rizikové faktory pracovného prostredia pacienta a spôsobu vykonávania práce  na zdravotné následky z nich vyplývajúce.

Lekár: MUDr. Anna Lešková

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 9:00 – 15:00
Utorok 9:00 – 15:00
Streda 9:00 – 15:00
Štvrtok 9:00 – 15:00
Piatok 9:00 – 13:30