side-area-logo

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia je medicínsky odbor, ktorý využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku a liečbu porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a tiež pracovných schopností.

Cieľom je urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho alebo ak je možné do pracovného prostredia.

Pododbory, ktoré pod tento odbor patria, sú:

  • fyziatria– zaoberá sa vplyvom a využívaním fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus,
  • balneológia – zaoberá sa vplyvom a využívaním prírodných liečebných prostriedkov,
  • liečebná rehabilitácia– využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v prevencii, diagnóze a liečbe chorôb.

Lekár: MUDr. Zuzana Štefaniková

Rehabilitačná sestra: Raisa Kondášová
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok neordinuje
Utorok neordinuje
Streda 8:00 – 14:00
Štvrtok neordinuje
Piatok neordinuje